De therapeut

De persoon achter  ‘Speltherapie Friesland’ is Else Goossensen.

Nadat ik in 2014 de post-HBO opleiding Speltherapie aan de Hogeschool Utrecht afgerond heb ben ik speltherapeut geworden voor ‘Speltherapie Friesland’. In 2021 heb ik de Master Speltherapie afgerond, met een onderzoek naar ouder-kind speltherapie.

Ik wil kinderen graag een plek bieden waar ze zich geaccepteerd voelen en waar ze zich veilig kunnen uiten. In mijn overtuiging heeft ieder kind de mogelijkheden in zich om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen zich vaak op hun gemak bij mij en ontstaat er meestal snel een band.

Na het behalen van mijn HBO-diploma Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heb ik een aantal jaar gewerkt met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarna startte ik mijn eigen kinderopvang. 15 jaar lang mocht ik veel kinderen èn hun ouders ontmoeten. Al snel kwam ook de vraag naar opvoedingsondersteuning. Door middel van Triple-P trainingen heb ik me bekwaamd om opvoedcoach te worden en ondersteunde ik ouders bij de opvoeding van hun kind. Daarnaast verzorgde ik regelmatig ouderavonden over opvoeding en gaf bijscholing aan gastouders.

Ik leef en werk vanuit een christelijke levensovertuiging. In mijn werk als therapeut betekent dit dat ik elk mens zie als een unieke persoon met prachtige eigenschappen, als een mens die door God gekend is. 

Het vakgebied is continue in ontwikkeling en ik vind het belangrijk om bij te blijven. Naast het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van de interne studiedagen heb ik de volgende bijscholing gevolgd:

 

 • 2022: Sensorimotor Psychotherapy. Traumasensitief lichaamsgericht werken.
 • 2019: 'Traumasporen in lichaam, brein en geest'. Bessel van der Kolk.
 • 2019: Het Neurosequentiële Model van therapie -- Roland Verdouw.
 • 2019: Licht op loyaliteit, het kind in het voetspoor van de ouders -- Else-marie van den Eerenbeemt
 • 2018: 'Cliëntcentered speltherapeutisch behandelen van hechtingsproblematiek'.  -- Erna van Dijk.
 • 2018: 'Affectregulerende Vaktherapie'. -- Kennisnetwerk ArVT.
 • 2017: 'Trauma in Spelbeelden'. -- Erna van Dijk
 • 2016: 'Hoe lang duurt deze therapie?'. -- Erna van Dijk
 • 2016:  Rouw en verlies -- Manu Keirse
 • 2016: de Droomvogel train de trainer -- Marlies Greve
 • 2015:  Ouder- kindspeltherapie --Tineke Brug en Sanne de Theije
 • 2014: Dissociatieve stoornissen bij kinderen -- Arianne Struik
 • 2013: Hechtingsrepresentaties in therapeutische relaties -- Truus Bakker
 • 2013: Een taal erbij -- de Kontekst

 

 

In 2021 is Sietske Schreur speltherapeut in opleiding bij Speltherapie Friesland. Hieronder stelt zij zich voor:

'Spel is de taal van het kind’. 

Dit is een zin die mij erg aanspreekt. Want niet alle kinderen zijn in staat om in woorden uit te leggen wat ze voelen, wat ze denken, wat ze zien en wat ze willen. Maar alle kinderen kunnen door middel van spel iets vertellen. Allemaal op hun eigen manier, want ieder kind is uniek.

 

Mijn naam is Sietske Schreur, moeder van een zoon van zes en een dochter van bijna vier jaar oud. Na het behalen van mijn diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Leeuwarden heb ik bijna negentien jaar gewerkt op een Kinderdagcentrum in Bolsward en Sneek en sinds anderhalf jaar ben ik werkzaam op een Kinderdagcentrum in Heerenveen, waar ik kinderen begeleid met een ontwikkelingsachterstand. De laatste jaren kwam ik erachter dat ik graag verder wilde met mijn eigen ontwikkeling. Het werk doe ik nog steeds met veel plezier, maar ik voelde dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. Na kennis gemaakt te hebben met het beroep van spelbegeleider, voelde ik dat dit bij mij paste. In een 1 op 1 situatie het kind zelf materiaal laten ontdekken, maar ook kennis te laten maken met materiaal. Want niet voor alle kinderen is materiaal ontdekken zo vanzelfsprekend. Ik ben me gaan verdiepen in de opleiding en kwam toen uit bij de master speltherapie in Ede. Toen viel alles op zijn plek en heb ik me aangemeld. Want met speltherapie ga je net dat stukje verder, je kunt spelenderwijs gebeurtenissen en herinneringen een plekje geven. Je kunt spelenderwijs het kind in zijn/ haar kracht laten komen, zodat het zijn/haar veerkracht kan vergroten.

In 2020 ben ik met de master gestart en komend jaar mag ik gaan stagelopen bij Else. Ik heb er veel zin in om het reeds geleerde in de praktijk tot uitvoering te mogen brengen en ook nog vele nieuwe dingen bij te mogen leren.

Wie weet mag ik je binnenkort verwelkomen bij Speltherapie Friesland.