De therapeut

De persoon achter  ‘Speltherapie Friesland’ is Else Goossensen.

Na het behalen van mijn HBO diploma Sociaal Pedagogisch Hulpverlener  heb ik een aantal jaar gewerkt met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarna startte ik mijn eigen kinderopvang. 15 jaar lang mocht ik veel kinderen èn hun ouders ontmoeten. Al snel kwam ook de vraag naar opvoedingsondersteuning. Door middel van Triple-P trainingen heb ik me bekwaamd om opvoedcoach te worden en ondersteunde ik ouders bij de opvoeding van hun kind. Daarnaast verzorgde ik regelmatig  ouderavonden over opvoeding en gaf bijscholing aan gastouders.

In 2014 heb ik de post-HBO opleiding Speltherapie aan de Hogeschool Utrecht afgerond en ben ik gestart met 'Speltherapie Friesland'.  Ik wil kinderen graag een plek bieden waar ze zich geaccepteerd voelen en waar ze zich veilig kunnen uiten. In mijn overtuiging heeft  ieder kind de mogelijkheden in zich om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen zich vaak op hun gemak bij mij en ontstaat er meestal  snel een band.

Ik leef en werk  vanuit een christelijke levensovertuiging. In mijn werk als therapeut  betekent dit dat ik elk mens zie als een unieke persoon met prachtige eigenschappen, als een mens die door God gekend is. 

Het vakgebied is continue in ontwikkeling en ik vind het belangrijk om bij te blijven. Naast het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van de interne studiedagen heb ik de volgende bijscholing gevolgd:

 • 2019: 'Traumasporen in lichaam, brein en geest'. Bessel van der Kolk.
 • 2018: 'Cliëntcentered speltherapeutisch behandelen van hechtingsproblematiek'.  -- Erna van Dijk.
 • 2018: 'Affectregulerende Vaktherapie'. -- Kennisnetwerk ArVT.
 • 2017: 'Trauma in Spelbeelden'. -- Erna van Dijk
 • 2016: 'Hoe lang duurt deze therapie?'. -- Erna van Dijk
 • 2016:  Rouw en verlies -- Manu Keirse
 • 2016: de Droomvogel train de trainer -- Marlies Greve
 • 2015:  Ouder- kindspeltherapie --Tineke Brug en Sanne de Theije
 • 2014: Dissociatieve stoornissen bij kinderen -- Arianne Struik
 • 2013: Hechtingsrepresentaties in therapeutische relaties -- Truus Bakker
 • 2013: Een taal erbij -- de Kontekst