Tarieven

Tarieven

Intakegesprek

€ 45,-

Therapiesessie

€ 70,-

Evaluatiegesprek (incl. verslag)

€ 70,-

Gesprek met derden

€ 70,-


De tarieven zijn incl. btw

 

Speltherapie Friesland heeft met alle friese gemeentes een overeenkomst. Wanneer het gebiedsteam een beschikking heeft afgegeven voor speltherapie, of wanneer u een verwijzing hebt van huisarts of schoolarts, kan speltherapie bekostigd worden vanuit het budget van de gemeente.

Speltherapie wordt door enkele verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Via deze link: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie   vindt u een overzicht van de vergoedingen van 2022.

De vergoeding gaat niet ten koste van het 'eigen risico'. Het is verstandig om vooraf de polisvoorwaarden te checken of contact op te nemen met de verzekeraar om zekerheid te hebben over de vergoedingen.                                   

Staat uw verzekeraar er niet bij? Neem dan contact met mij op. Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten aftrekken als 'bijzondere ziektekosten' bij uw belastingaangifte.                             

De richtlijn voor mijn werken is de beroepscode zoals de NVVS deze heeft geformuleerd. Mocht u klachten hebben, dan kunt u hier de klachtenprocedure van de FVB inzien.

Lid Nederlands Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Geregistreerd bij het Register Vaktherapie.

Geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Lid van de RBCZ     

Klik hier om de tekst aan te passen