Werkwijze

Als u wilt weten of speltherapie voor uw kind geschikt is, kunt u mij altijd bellen of mailen. Dit kan van maandag t/m vrijdag. We bespreken dan kort uw vragen en bepalen in overleg of speltherapie gewenst is. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn, waar mogelijk, beide ouders aanwezig. In dit intakegesprek schetsen we samen een beeld van uw kind, bespreken we de problemen en/of zorgen en bepalen we waar ik me in de observatie op richt. Als alles duidelijk is, maken we afspraken voor minimaal drie observatiesessies.

 

Na deze observatiesessies bespreek ik met u de observatieperiode, bepalen we of en  hoe we verder gaan en stellen we de behandeldoelen vast. Daarna starten we met speltherapie.

Elke therapiesessie duurt 3 kwartier en is elke week op een vast tijdstip. Omdat een goede samenwerking met de ouders/verzorgers een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact met u belangrijk. Daarom hebben we steeds na een aantal sessies een oudergesprek. Dit gesprek vindt plaats in de praktijk in Heerenveen.